Integritetsskyddspolicy

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Creone AB, Org. Nr 556333-2989, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar. Det innebär bl.a. att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Då vi värnar om din integritet och vill vara öppna med hur och varför vi sparar personuppgifter ger vi dig insyn genom denna policy.

Personuppgifter

Creone AB behandlar främst personuppgifter i form av namn, e-postadress, telefon, adress, stad, land och IP-nummer. De kategorier av personer vi sparar personuppgifter om är våra kunder, återförsäljare eller leads (du som inte är kund men som någon gång efterfrågat information om produkter och tjänster från Creone AB via vår hemsida, återförsäljare, mässa, event eller annan kanal). Är du en juridisk person hanterar vi likvärdiga personuppgifter om fysiska personer som representerar ditt företag, t.ex. kontaktperson eller beställare.

Du är helt fri att inte dela med dig av dessa uppgifter, men vi kan då eventuellt inte ge dig önskad information. Om Creone AB är representerad av en lokal återförsäljare i det land du efterfrågar information, kommer Creone AB att vidarebefordra dina personuppgifter till lokal återförsäljare i detta land. Detta gör vi för att du så fort som möjligt ska få efterfrågad information om produkter och tjänster från Creone AB på lokalt språk och från en lokal kontakt.

Varför sparas personuppgifter?

Personuppgifter ber vi om för att kunna bistå dig genom att förmedla efterfrågad information. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter när du efterfrågar information kan vara berättigat intresse eller samtycke beroende på ändamålet med din förfrågan. Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge som det behövs för att kunna förse dig med önskad tjänst och information samt så länge vi har en rättslig skyldighet att spara informationen. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas.

Vi kommer också att behandla personuppgifter för att kunna fullgöra avtal om tjänster och/eller produkter. Den lagliga grunden för vår behandling är att kunna fullgöra avtal med dig som kund eller ett berättigat intresse att behandla dina kontaktuppgifter som företrädare för en kund och fullgöra rättsliga förpliktelser. Dessa personuppgifter kommer att sparas så länge det finns en kundrelation och för att kunna utföra våra skyldigheter avseende t.ex. kundbetalningar, hantera reklamationer samt utföra support eller service samt så länge vi har en rättslig skyldighet att spara informationen.

Marknadsföring

Vi vill kunna hålla dig uppdaterad kring våra produkter, nyheter, event eller liknande genom information, nyhetsbrev och andra utskick. Detta gör Creone AB så länge du inte invänt mot behandlingen genom att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.  Grunden för denna behandling är främst att du visat intresse för oss och våra produkter och vi har ett berättigat intresse att fortsätta informera dig om oss och våra produkter eller att du har lämnat samtycke till att få information från oss.

Länkar till andra webbplatser

Det kan finnas länkar på vår webbplats till externa webbplatser, t.ex. våra återförsäljare, som inte drivs av oss. Tänk på att vi inte har någon kontroll över innehållet och praxis på dessa webbplatser och vi tar inget ansvar för hur de behandlar dina personuppgifter. Denna policy omfattar endast vår webbplats och vår behandling av personuppgifter

Registrerades rättigheter, radering, rättelse m.m.

Du har rätt att få information från oss om vi behandlar dina personuppgifter samt få tillgång till dessa. Om dina personuppgifter behandlas av oss har du rätt att av Creone AB begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till oss och du har även rätt att vända dig till Datainspektionen.

Säkerhet

Creone AB och i förekommande fall dess underbiträden, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Vår strikta företagspolicy inkluderar att endast spara nödvändiga personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter. Dessa personuppgifter sparas endast så länge de är relevanta för oss. Endast behörig personal har tillgång till personuppgifter och gallring av personuppgifter som inte är aktuella eller relevanta sker kontinuerligt och raderas.

Ändring och uppdatering av integritetsskyddspolicy

Creone AB förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna integritetsskyddspolicy. Ändringar kan framförallt vara påkallade som en följd av förändringar i dataskyddslagstiftning. Denna integritetsskyddspolicy kan kompletteras av integritetsskyddspolicyer som är mer specifika för vissa delar av verksamheten.

Kontakt vid frågor

Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kontakta Creone AB på följande e-postadress: mailbox@creone.com och ange GDPR i ämnesråden eller postadress Creone AB, Box 148, SE-57322, Tranås.