Överblickar smidigt dina nyckelskåp och värdeskåp

KeyWin Light är den mjukvara som kan användas till Systemserien för nyckelskåp och värdeskåp. Ni får kontroll och styrning genom att plugga in ett USB-minne i skåpet med en servicekod. Även händelseloggen laddas till USB-minnet som man sedan hanterar i datorn.

Administrera din hanteirng

Ni får kontroll och styrning av både nyckelhantering och värdeförvaring. KeyWin Light används till System-serien som är en enklare variant avsedd för nyckel- och värdeutlämning.

Nyckelhantering med ett nyckelskåp som har sex fack för nyckelförvaring och nyckelutlämning
KeyBox logotyp för nyckelförvaring

KeyBox är nyckelskåpen som erbjuder en enkel och flexibel lösning för alla miljöer.

Utforska
Värdeskåp 7004 S i system-serien med en 7006 S i expansion serien. Inmonterade i vägg med en lucka öppen som innehar en väska i en butikslokal.
ValueBox logotyp för värdesakshantering

ValueBox intelligent förvaringsskåp för dyrbar utrustning och personlig tillhörighet.

Utforska

Enkel att använda

Den som är administratör bestämmer vem i personalen som har tillgång till en specifik dörr genom att ange vilken användare som kan logga in i nyckelskåpet eller värdeskåpet med sin personliga kod.

USB-minne

Överför dina inställningar enkelt via ett USB-minne och mata in i nyckelskåp eller värdeskåp.

Tidskanal

Begränsa en användares tillgång till en lucka genom användning av tidskanal. 

Händelsleogg

För över händelseloggen från nyckelskåpet eller värdeskåpet till KeyWin Light  med hjälp av USB-minnet.

Nedräkningsfunktion

Denna funktion bestämmer hur många gånger användaren ska kunna gå in i nyckelskåpet, värdeskåpet eller luckan.

Exportera händelselogg

Du kan alltid göra en backup på händelseloggen. Antingen via en CSV-fil som du kan importera till Excel- eller direkt till en PDF-fil. 

Intelligent sökfunktion

Sökfunktionen hittar allt i KeyWin Light eftersom den söker lika snabbt som du skriver.

Skåpsinställningar

I inställningar ställer du in hur många dörrar du har i ditt system och du väljer en servicekod för programmet.

Val av språk

Du kan välja mellan flera olika språk t.ex. Svenska, Engelska, Finska Tyska, Spanska, mm. 

Backup

Du kan enkelt skapa en backup för programmet.

Boka in demo

Låt oss visa dig redan idag, hur du på bästa möjliga sätt kan administrera dina nycklar och värdesaker.

Boka nu

Hitta din återförsäljare

Sök i kartan eller i sökfältet för att hitta en återförsäljare. Få hjälp med ditt befintliga system eller med att välja rätt lösning.

Hitta nu